Byvandring

Stopp 5: Beskrivende gatenavn

Forrige stopp 4 Neste stopp 6

En by har ofte gatenavn som forteller hva som foregikk der i gamle dager. I dette krysset finner vi to interessante gatenavn.

Dampsagveien viser til at her lå de gamle dampsagene på rad og rekke ned mot Nitelva.

Kanalveien viser til Dampskipskanalen som ble gravd ut fra Nitelva og inn mot jernbanelinjen like etter 1854. Fra elva ble det fløtet tømmer inn i den 280 meter lange kanalen til transport videre på jernbanen. Kanalen ble fylt igjen i 1927.

5 Beskrivende gatenavn ny
Gate- og veinett i Lillestrøm mellom 1886 og 1903. Kanalen lå rett sør for stasjonen. (Opphavsperson til tegning: Lars Wormdal)

Grublespørsmål: Hvorfor tror du at kanalen ble gravd igjen?

Gå ned Tærudgata og hold Tærudgårdene på din venstre side når du går mot Jernbanegata.