Byvandring

Stopp 1: Maskinhallen med dampmaskinen

Forrige stopp 14 Neste stopp 2

I 1860 skjedde to store hendelser samtidig. I de siste 200 årene før dette, hadde bare noen få rike godseiere og storbønder langs Sagelva i Strømmen fått drive sagbruk. Nå ble disse sagbruksprivilegiene opphevet og alle kunne drive sagbruk. Samtidig kom den aller første dampsaga til Lillestrøm og sagene trengte derfor ikke lenger å ligge langs elver. Brandvalsaga ble satt i drift på denne tomten i 1860, og dampsaga var i drift helt til en stor brann i 1965.

Denne murbygningen huser en dampmaskin fra 1899, og bygningen ble antagelig bygd i samme år som maskinen.

Navnet Brandval kom fra skogeiere og storbønder fra Brandval i Solør, som så muligheten til å kombinere de store skogsressursene i Solør, dampsagbruk og jernbane. Skrivemåten Brandvold har også vært i bruk i Lillestrøm.

1 Maskinhallen
Maskinhallen ved dampmaskinen

Grublespørsmål: Hvorfor tror du at bygningen er laget i teglstein når det var vanligst å bygge i tre på den tiden?