Byvandring

Stopp 11: «Gamle Lillestrøm» - hus fra før 1900

Forrige stopp 10 Neste stopp 12

Husene i dette området, kalt Gamle Lillestrøm, ble bygd på slutten av 1800-tallet.

I denne perioden var det sterk vekst i Lillestrøm, og det var behov for skoler, boliger for lærere, fast lege, butikker, osv.

Doktorgården ble bygd i 1884 som bolig og kontor av Lillestrøms første fastboende lege, Carl August Bjurstedt. Den staselige sveitservillaen har fine snekkerier og en flott veranda. Den opprinnelige hagen strakte seg langt inn på det området der jernbanesporene går i dag. Han fikk bygd et nesten to meter høyt gjerde for å holde skolebarna ute fra sin fine hage! Den lange røde bygningen var opprinnelig uthus med stall for doktorens hest, og huset senere hans første bil.

Kirkegaten skole var fra 1887 Lillestrøms første kommunale folkeskole. Skolen ble bygd til barn som ikke kom fra sagbruksfamilier. Senere ble huset brukt til middelskole, postkontor, politi og legeformidling. Snekkerverkstedet ble satt opp av snekker Bergersen og stod på hans tomt på Volla fram til 2009. Da ble det flyttet til plassen foran skolen, som symbol på småbedriftene det var mange av i Lillestrøm rundt århundreskiftet.

Lærerboligen ble bygd i 1892 som bolig for lærere. Fra 1940 til 1991 ble huset brukt som politistasjon.

11 Gamle Lillestrøm ny
Det gule huset til venstre er skolen. Snekkerverkstedet er det lille, røde huset. Det hvite huset i midten er doktorgården. Lærerboligen synes helt til høyre. Foto: Google maps

Grublespørsmål: Hvordan holdes det liv i bygningene i dag?