Byvandring

Stopp 12: Lillestrøm stasjon

Forrige stopp 11 Neste stopp 13

Hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll ble åpnet i 1854 og er Norges eldste jernbanestrekning. Lillestrøm stasjon ble bygd nedenfor tunet til Lille Strøm gård i Rælingen, der NAF-stasjonen ligger i dag.

Da Kongsvingerbanen ble åpnet i 1862, måtte stasjonen flyttes over Nitelva for å få bedre plass, men navnet på stasjonen ble beholdt. Snart ble hele området kalt Lillestrøm. Det har totalt vært fire stasjonsbygninger i Lillestrøms historie. Nåværende murbygning sto ferdig i 1934. I forbindelse med jernbanebyggingen fra 1850-tallet ble krokket en svært populær fritidsaktivitet. Engelske jernbanearbeidere lærte folk i Lillestrøm spillet.

Nå er Lillestrøm stasjon den tredje mest trafikkerte i landet, etter Oslo sentralstasjon og Nationaltheatret i Oslo.

12 Lillestrøm stasjon
Oversvømmelse ved Lillestrøm stasjon, 1967. Foto: NVE/Edvigs Kanavin

Grublespørsmål: Hvorfor er det svært usannsynlig at det igjen kan bli en oversvømmelse i Lillestrøm sentrum slik som den på bildet?