Byvandring

Stopp 7: Lensmannsgården

Forrige stopp 6 Neste stopp 8

St. Hanskvelden i 1906 brant ca. 40 trehus ned i Lillestrøm! Da innførte kommunen murtvang. Lensmannsgården ble bygd i en forenklet jugendstil i 1915 av lensmann Klev. Her bodde lensmannsbetjentene i årene 1915–1931.

Jugendstilen var mest populær mellom 1890 og 1914. Den nye arkitekturen dyrket det moderne og ungdommelige som skulle passe den nye tiden folk levde i.

Lensmannsgården har fått beholde sitt opprinnelige utseende. Vinduene med sprosser og pilastrene på sidene av inngangsdøra er de samme. Grunnmuren er i murt naturstein, og veggene i pusset og gulmalte teglstein. Taket er svakt svaiet og har to arker. I dag er Lensmannsgården kontorbygg.

7 Lensmannsgården
Lensmannsgården, ukjent årstall. Foto: Ukjent

Grublespørsmål: Hvorfor var det beskjeden bruk av jugendstilen i Lillestrøm rundt 1900?

Gå på andre siden av Jernbanegata og finn skiltet til gaten som krysser Jernbanegata i rundkjøringen.