Byvandring

Stopp 8: Sikringsanlegg

Forrige stopp 7 Neste stopp 9

Stillverksveien strekker seg ut i området der det gamle stillverket på Lillestrøm stasjon lå, omtrent der Eidsvollbanen og Kongsvingerbanen skiller lag (se neste stopp).

Stillverket var et smalt hus inne på stasjonsområdet, der de styrte med pensing (få togene på rett spor) og signallys for togene.

Ordet stillverk brukes derfor både om den tekniske apparaturen som stiller sporveksler og signaler, og om bygningen/rommet som huser denne apparaturen.

8 Sikringsanlegg
Huset til venstre er stillverket ved Lillestrøm stasjon, 1920. Foto: Akershusbasen
8 2 Sikringsanlegg
Stillverk 1 for Lillestrøm stasjon, 1939. Foto: Norsk jernbanemuseum

Grublespørsmål: Hvorfor kalles også stillverk for sikringsanlegg?

Fortsett Jernbanegata under jernbanebruene. Følg fortauet på høyre side.